E-mail

beheerder@databasevandewaanzin.nl

Voorbeelden van waanzin zijn:

  • Eén op de zes jongeren in Nederland belandt in de jeugdzorg.
  • Het apparaat ter controle van huisartsen is twee keer duurder dan het apparaat van huisartsen zelf.
  • De biodiversiteit neemt wereldwijd met dramatisch hoge snelheid af.
  • 18% van de Nederlanders boven de 16 is laaggeletterd.
  • We putten bodems en ondergronden uit.
  • Toxische stoffen en microplastics verspreiden zich over het milieu.
  • Medewerkers in de zorg zijn 30% van hun tijd kwijt aan administratie.
  • Leraren en onderwijzers komen nauwelijks aan lesgeven toe.
  • Voor de productie van 100 kcal voedsel op ons bord hebben we 650 kcal aan fossiele brandstof nodig.
  • We stoten enorm veel broeikasgassen uit.

Leave A Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *